نصب VPN بر روی روتر

نحوه نصب VPN در روتر – همه دستگاه‌های خود را ایمن کنید

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-vpn-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1

یکی از روش هایی که از طریق آن می‌توانید کل شبکه خود را ایمن نگه دارید نصب VPN در روتر است. هنگامی که یک روتر با VPN را استفاده می‌کنید؛ تمام ترافیکی از روتر شما و وب می‌آیند از طریق VPN عبور می‌کند. به این ترتیب؛ همه چیزهایی که از طریق روتر متصل می‌شوند از VPN هم استفاده می‌کنند. پیکربندی شما از این طریق به طور موثری بای پس‌ها را از دستگاه VPN شما دور می‌کند؛ البته به شرطی که این دستگاه‌ها در شبکه محلی شما باشند.