خرید کیس رکومنت

کیس رکمونت چیست؟

/post-25

کیس رکمونت  ، کیسی است که قابلیت نصب بصورت افقی در رک های شبکه را دارند.